Fenomenalni projekat osnovne škole „Kosta Trifković“

share on:

Projekat Osnovne škole „Kosta Trifković“ iz Novog Sada »Internacionalizacija škole kroz interkulturalnost« je odobren projekat u okviru Erazmus+ programa Evropske Unije i deo KA1 projekata mobilnosti. KA1 projekti se odnose na mobilnosti  nastavnog i nenastavnog osoblja škole u cilju sticanja znanja.

Projekat koji traje godinu dana će odgovoriti na dve potrebe  škole: internacionalizacija tj. izgradnja međunarodne prepoznatljivosti škole i potreba za interkulturalnim veštinama nastavnika. Aktivnosti projekta su: pripremna faza mobilnosti, učešće nastavnice engleskog jezika Nevene Begović i učiteljice Danke Džepina  na training course-a Creativity and interculturality na Kipru, učešće školskog psihologa Snežane Rodić i nastavnice engleskog jezika Mirjane Radojičić na training course-u  Multiculturalism – Teacher’s role in the Integration Process of Immigrant Children u Ljubljani, učešće  učiteljice Tamare Jovičić i direktora škole prof. Milana Spasojevića  na job shadowing-u u Sloveniji, Maribor, kao i učešće učiteljice Nade Šušak, takođe na job shadowing-u Nirnbergu  u   Nemačkoj.

Ciljevi kurseva su: razvijanje kreativnih strategija, suočavanja sa multikulturalizmom u odeljenju, razvijanje nastavnih tehnika za povećanje motivacije učenika pripadnika manjinske grupe, upoznavanje i usvajanje inovativnih metoda interkulturalnog poučavanja i primenjivanje naučenih metoda u nastavi. Ciljevi ostalih mobilnosti su: bolje međukulturalne i jezičke kompetencije nastavnika i učenika, poznavanje evropske dimenzije i evropskih sistema obrazovanja, primenjivanje inovativnih interkulturalnih metoda. Poslednja aktivnost projekta je diseminacija usvojenih znanja kroz organizovanje internih seminara i interaktivnih radionica, držanje oglednih i uglednih časova, sprovođenje metoda interkulturalne pedagogije, kreiranje i ažuriranje bloga Intercultural school Kosta Trifkovic i organizovanje sportskog turnira “Lepota različitosti”.

Gore navdenim aktivnostima kako kaže Danka Džepina postići ćemo uticaj na školu, lokalnu zajednicu, nastavno i nenastavno osoblje naše škole i drugih škola i, naravno, učenike.

Formiran je  tim za Erasmus Plus koji će pratiti sve faze projekta, aktivno učestvovati u njegovom sprovođenju i planirati buduće aktivnosti u okviru E+ ključnih aktivnosti. Tim za Erasmus Plus će program i evropsko državljanstvo promovisati i napraviti konkretan plan budućih E+ aktivnosti i taj plan ćemo implemenitirati u Razvojni plan škole (2017-2021), navodi Danka Džepina.

Autor: explorenovisad.rs