Predavanje o pivu u Muzeju Vojvodine

share on:

 

Predavanje “Čašu piva,  molim!” održaće se u sredu, 24. februara u Muzeju Vojvodine, od 18 časova.

Predavanje se organizuje u saradnji sa Srpsko – nemačkim udruženjem Vandrovka. O počecima pivarstva na teritoriji Vojvodine govoriće Zoran Stevanović.

Prvi počeci spravljanja piva na današnjoj teritoriji Vojvodine sežu u praistoriju. Pivo se spravljalo, takođe, u starom i srednjem veku. Ipak, počeci savremenog pivarstva na ovoj teritoriji su iz 18. veka. Nakon austro-turskih ratova, krajem 17. i početkom 18. veka, Habzburška monarhija je zavladala ovim područjem. Nemački doseljenici su iz svoje dotadašnje domovine sa sobom doneli kulturu spravljanja piva, koju su negovali vekovima u kontinuitetu. Drugi narodi, Srbi, Mađari, Rumuni i ostali, su odmah prihvatili ovu “gorku baštinu”, te je vrlo brzo obnovljena proizvodnja pića od slada i hmelja, koja je ovde u tursko doba bila zanemarena.

Originalna arhivska dokumenta svedoče o prvim pivarama na današnjoj teritoriji Vojvodine u 18. veku. One su odmah uključene u privredni sistem države, te su zavođene u statistiku i plaćale su porez, tzv. pivarski namet. Pivare su vremenom industrijalizovane, a neke od njih i danas rade. U našoj istorijografiji, obično se govori o starim pivarama u Pančevu, Velikom Bečkereku, Bečeju i Apatinu. Međutim, arhivska građa nudi dokaze i o drugim pivarama, od kojih su neke bile i starije.

Izvor: www.021.rs