Predavanje Ognjena Karanovića na temu „HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U NDH – SRPSKO-HRVATSKI ODNOSI U DRUGOM SVETSKOM RATU“ na Jutjub kanalu KCNS

share on:

Predavanje Ognjena Karanovića na temu „HRVATSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U NDH – SRPSKO-HRVATSKI ODNOSI U DRUGOM SVETSKOM RATU“ možete pogledati (1. 9. 2021) na našem Jutjub kanalu.
Tema kao i naslov predavanja odnosili su se na istorijat osnivanja, postojanja i nestanka tzv. Hrvatske pravoslavne crkve u Drugom svetskom ratu, na prostoru ustaške, zločinačke tvorevine NDH. Predavanje je organizovano u ciklusu razgovora o srpsko-hrvatskim odnosima u XX veku.

Na samom početku razgovora, Karanović je izrazio zahvalnost Kulturnom centru Novog Sada i njegovom direktoru, gospodinu Bojanu Panaotoviću, na uspešnom organizovanju navedenog predavanja, a zainteresovanoj publici, potom je izložio saznanja o važnim povesnim procesima i stanjima, koji su uslovili genezu, a potom i realizaciju opskurne ideje nacističkih okupatora i njihovih ustaških saveznika u NDH, o potrebi osnivanja jedne “državne ustanove” religioznog karaktera, koja bi u svojim okvirima okupila blizu dva miliona pravoslavnih vernika na prostorima “hrvatske države” u Drugom svetskom ratu. U svom izlaganju, predavač je dokazao da je stvaranje i postojanje takve “institucije”, zapravo imalo funkciju duhovnog uništavanja srpskog nacionalnog identiteta u NDH, jer bi masovnim pristupanjem srpskog naroda, koji je ispovedao pravoslavnu veroispovest, datoj populaciji, bio nasilno promenjen nacionalni identitet, što je i bio krajnji u cilj ustaške strahovlade. Takođe, ukazano je da je, bez obzira na promene političkih uređenja ili granica na prostorima bivše Jugoslavije i šire, jedina kanonski prisutna i priznata pravoslavna crkva, u stvari Srpska Pravoslavna Crkva, što je i današnji fakticitet. Iz datog razloga, a pred predstojeći popis stanovništva, poslednje najave mogućnosti oživljavanja “relikta prošlosti” u vidu nekakve fantomske Hrvatske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, pružaju osnovu za zabrinutost da pojedine političke snage u ovoj zemlji nameravaju da unesu konfuziju u pitanja identitetske pripadnosti, kada je reč o srpskom narodu u Hrvatskoj. Takođe, pomenute aktivnosti predstavljaju uvredu za delatnost Srpske Pravoslavne Crkve na teritoriji njene kanonske jurisdikcije.

Izvor: KCNS