Program “Edukovanje i usavršavanje ljudskih resursa u turizmu” od juna do oktobra 2020. godine u Novom Sadu

share on:

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada zajedno sa Centrom za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada i Poslovnim udruženjem hotelsko ugostiteljske privrede HORES iz Beograda, započinje sa realizacijom “Edukovanje i usavršavanje ljudskih resursa u turizmu” koji će se sprovoditi na teritoriji Novog Sada u periodu od juna do oktobra meseca 2020. godine.

Osnovni cilj obuka i edukacija je podizanje nivoa znanja i veština, obrazovanje i stručno usavršavanje aktera u turizmu. Edukovanjem i usavršavanjem ljudskih resursa u turizmu i ugostiteljstvu omogućava se razvoj turističkih proizvoda, usluga i novih tehnologija, u cilju povećanja konkurentnosti ne samo turističkog proizvoda, nego i turističkih preduzeća, ali i turističke destinicije u celosti.

Grad Novi Sad poslednjih godina izdvaja značajna sredstava za realizaciju različitih vrsta obuka, kako za zaposlene, tako i za nezaposlene osobe sa teritorije Novog Sada (prekvalifikacija i dokvalifikacija), o čemu svedoči uspešno realizovana prošlogodišnja edukacija i obuka kojoj se priključilo 55 polaznika na edukacijama za zaposlene u turizmu i 80 polaznika na obukama za nezaposlene (od čega je 67 polaznika steklo uslove za dobijanje sertifikata).

Program obuka obuhvata:

  • Edukaciju zaposlenih kroz organizovanje radionica za najmanje 50 polaznika, predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora (turističke organizacije, turističe agencije, hotelijere, pružaoce usluge smeštaja, restorane, udruženja za organizaciju događaja i promociju turizma itd.). Imajući u vidu krizu izazvanu korona virusom akcenat edukacija za zaposlene biće na kriznim komunikacijama, upravljanjem destinacijom nakon krize, prioritet korišćenja digitalnih platformi u svrhu promocije destinacije itd. Teme će takođe biti stavljene u kontekst unapređenja turističke ponude Novog Sada (povećanje i unapređenje atrakcija, povećanje broja dolazaka i noćenja turista, stimulisanje privatnog sektora).
  • Obuka i obrazovanje nezaposlenih lica iz oblasti turizma, uključiće najmanje 50 polaznika koji su evidentirani kod NSZ, a koji žele da se prekvalifikuju ili steknu dodatne veštine kroz profile: recepcioner/ka, kuvar/ica i konobar/ica.

Mentorski rad biće omogućen za najmanje 10 polaznika. Obuka “jedan na jedan” sa mentorom biće realizovana za najmanje 5 polaznika za različite pozicije u kuhinji i za najmanje 5 polaznika za razvoj preduzetničkih veština (pokretanje samostalnog posla).

Praktični (studijski deo) obuke realizovaće se nakon sprovedenih edukacija i obuka za 50 najboljih polaznika. Pored karaktera posete najboljim praksama praktični deo obuke imaće i edukativni karakter, a ujedno će sadržati i komponentu umrežavanja sa akterima istog ili sličnog profila na destinaciji.

Obuke će održati eksperti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom, tj. stručnjaci i preduzetnici iz domena turizma, hotelijerstva i kreativnih industrija iz Srbije i inostranstva. U saradnji sa ključnim akterima razvoja turizma na teritoriji Novog Sada tokom juna i jula napraviće se selekcija polaznika i usaglasiti teme edukacija i obuka sa očekivanjima polaznika. Tokom avgusta, septembra i oktobra obuke će se sprovoditi, dok će se studijsko putovanje organizovati u oktobru mesecu. Svim polaznicima će na kraju obuke biti dodeljene potvrde (zaposleni u turizmu) i sertifikati (nezaposleni).

Svi koji su zainteresovani da se prijave za edukacije/obuke to mogu izvršiti preko sledećih kontakata.

Za zaposlene: Centar za istraživanja i studije turizma, Novi Sad
Kontakt osoba: Jelisaveta Purić Samardžija
Telefon: +381 65 5511117, +381 21 6571766
E- mail: jelisaveta.puric@ctrs-balkans.org , www.ctrs-balkans.org

 

Za nezaposlene: Poslovno udruženje hotelsko ugostiteljske privrede – HORES, Beograd
Kontakt osoba: Dragana Bosnić
Telefon: +381 11 2642341, +381 11 3612538
E- mail: obuka.ugostiteljstvo@gmail.com, office@hores.rs, www.hores.rs

 

 

Autor:explorenovisad.rs