Program”Edukovanje i usavršavanje ljudskih resursa u turizmu” od 4.septembra u Novom Sadu

share on:

Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada zajedno sa Centrom za istraživanja i studije turizma iz Novog Sada i Poslovnim udruženjem hotelsko ugostiteljske privrede HORES iz Beograda, započinje sa realizacijom “Edukovanje i usavršavanje ljudskih resursa u turizmu” koji će se sprovoditi na teritoriji Novog Sada.

Realizacija obuke  počinje 4. septembra i radionice su planirane da se održavaju svakog petka i subote sve do 3. oktobra 2020 godine.

Sve radionice održaće se u hotelu Pupin u Novom Sadu.

Osnovni cilj obuka i edukacija je podizanje nivoa znanja i veštinaobrazovanje i stručno usavršavanje aktera u turizmu.

Edukovanjem i usavršavanjem ljudskih resursa u turizmu i ugostiteljstvu omogućava se razvoj turističkih proizvoda, usluga i novih tehnologija, u cilju povećanja konkurentnosti ne samo turističkog proizvoda, nego i turističkih preduzeća, ali i turističke destinicije u celosti, istakla je izvršna direktorka Centra za istraživanja i studije turizma, Jelisaveta Purić Samardžija. 

Obuke će održati eksperti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom, tj. stručnjaci i preduzetnici iz domena turizma, hotelijerstva i kreativnih industrija iz Srbije i inostranstva. U saradnji sa ključnim akterima razvoja turizma na teritoriji Novog Sada.

PROGRAM ZA ZAPOSLENE 

TERMINI RADIONICA  ZA ZAPOSLENE

Tokom realizacije svih planiranih obuka biće preduzete sve preventivne propisane mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (mere higijene i dezinfekcije uz korišćenje zaštitne opreme maske, rukavice i poštovanje fizičke distance), a koje će biti u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije.

Autor: explorenovisad.rs