Turizam posle Korone? Jačanje kapaciteta mladih i žena preduzetnica u periodu posle pandemije

share on:

Eksponencijalni razvoj turizma u Srbiji poslednjih godina prekinut je globalnom krizom koja je nastala pojavom virusa SARS CoV-2. Kriza je uticala na zatvaranje granica, smanjenje putovanja, pomeranje događaja i uopšte neizvesnost u vezi sa daljim razvojem industrije. Razmere negativnih posledica i dalje je teško predvideti, ali jedno je očigledno – mala preduzeća i preduzetnici u turizmu, posebno u ruralnim oblastima, su najviše pogođeni i biće im potrebno više vremena i novih veština i znanja kako bi mogli da prevaziđu krizu.

Trendovi pokazuju da se domaći turizam održava i da ponuda destinacija na nacionalnom tržištu dobija sve veći značaj. U Srbiji čak 60% ukupnog turističkog kretanja su domaći turisti, i sa ograničenjem kretanja ovaj broj je očekivano da se vremenom povećava. Ipak postavlja se pitanje da li će destinacije odgovoriti potrebama i očekivanjima novih putnika iz Srbije i da li će biti spremne da nivo ponude proizvoda i usluga unaprede i premaše očekivanja turista i posetilaca.

U drugoj polovini 2020. godine, tim Centra za istraživanja i studije turizma kreirao je inicijativu da u saradnji sa akterima, preduzetnicima i donosiocima odluka u oblasti turizma na destinacijama Fruška Gora, Novi Pazar i Vršac sprovede obuku i edukaciju u svetlu sticanja novih veština koje će im omogućiti da unaprede poslovanje. Poseban akcenat bio je na upravljanju destinacijom nakon krize, kreiranju zajedničkih turističkih proizvoda, a u saradnji sa portalom za rezervaciju smeštaja u ruralnom turizmu selo.rs usaglašeno je da se u narednom periodu omogući pristup edukativnim materijalima svim korisnicima portala na način da se sve što može da bude od koristi korisnicima portala stavi na isti i da postoji opcija preuzimanja dokumenata npr. trening manuala, prezentacija, primera dobre prakse i sl. U saradnji sa Institutom za javnu politiku definisani su okviri u post-kriznom upravljanju i komunikacijama u turizmu i ova inicijativa bi tek trebalo da se replicira na druge destinacije u Srbiji u saradnji sa akterima iz javnog i privatnog sektora. Inicijativa je podržana od strane Ambasade SAD u Beogradu a najveći fokus je bio na mladima i na ženama preduzetnicama koje su nosioci ruralnih domaćinstava i ponude destinacija.

Autor: explorenovisad.rs