Započeta saradnja sa „Arhivom Vojvodine”

share on:

Tom prilikom urednik portala Nikola  Grcić,  razgovorao je sa direktorom Arhiva Vojvodine, dr Nebojšom Kuzmanovićem. Na sastanku je dogovorena saradnja između Arhiva Vojvodine i internet portala „Explore Novi Sad” u kontekstu promovisanja delatnosti Arhiva Vojvodine.

Explore Novi Sad je portal koji se bavi prvenstveno temama iz oblasti kulture i turizma i koji objavljuje samo ono za šta oceni da je kvalitetno i vredno pažnje. Moje lično mišljenje jeste da je Arhiv Vojvodine, pored brojnih ustanova kulture, među kojima svakako prednjače Matice srpska, Muzej Vojvodine, Muzej grada Novog Sada i mnoge druge, jedno od najvažnijih stecišta koje decenijama čuva tragove materijalnog i nematerijalnog nasleđa čije upoznavanje je od izuzetnog značaja za razvijanje svesti među mladima i poštovanje tradicije specifične za multikulturalnu, višenacionalnu, višekonfesionalnu Vojvodinu i iz tog razloga veoma sam ponosan na saradnju čije smo uspostavljanje dogovorili na našem sastanku. Uveren sam da su programi koje vaša institucija organizuje veoma značajni za negovanje pozitivnog i produktivnog odnosa prema svemu onome što istinski čini duh i prepoznatljivost jedne sredine i ljudi koji u njoj žive.

Nadam se da ćemo kroz zajedničko angažovanje u digitalnom dobu u kome se nalazimo i koje nam je donelo novi način predstavljanja sadržaja uspeti da doprinesemo da naši sugrađani, i ne samo oni, nego i svi građani Vojvodine prepoznaju kvalitet i okrenu se sadržajima koji su od krucijalne važnosti kako za njihov lični razvoj, tako i za naš grad, centar Autonomne pokrajine Vojvodine, koji slobodno mogu reći, bez lažne skromnosti, jeste grad kulture i grad kojim treba da se ponosimo, a isto tako i da ulažemo u njega i potrudimo se da bude još bolji, rakao je Grcić.

Nakon razgovora, Grcić  je posetio  multimedijalnu tematsku izložbu arhivskih dokumenata: „Prosvetni i kulturni život Slovaka između dva svetska rata u Bačkom Petrovcu“.

Autor: explorenovisad.rs