Fruška gora

 

Fruška gora je ostrvska, stara gromadna planina. Doline  i padine Fruške gore su prekrivene livadama, pašnjacima i žitnim poljima , na padinama su voćnjaci i vinogradi sa čuvenim vinskim podrumima, a delovi viši od 300 m su obrasli gustom listopadnom šumom. Na Fruškoj gori je najveća koncentracija lipove šume u Evropi. Oko 700 vrsta lekovitog bilja raste na ovoj planini.

Najviši vrh Nacionalnog parka Fruška Gora je Crveni Čot ( 539 m ) .

Najznačajniji spomenik kulture predstavljaju 17  manastira Srpske pravoslavne crkve raspoređenih po celoj planini. Podignuti su kao zadužbine srpskih vladarskih porodica, nakon što je, u kasnom srednjem veku pod pritiskom Turaka, težište srpske duhovne i kulturne baštine pomereno na sever.