Rešena misterija cvetnih venčića na devojačkim žurkama

share on:

Kao što ste verovatno svi do sada primetili ovaj agresivni trend stavljanja cvetnih venaca u kose buduće mlade i njenih drugarica prilikom proslavljanja devojačke večeri ni mi, dragi čitaoci, nismo ostali imuni na ovaj fenomen. Radeći na projektu Multikul članovi naše redakcije su sasvim slučajno možda došli do otkrića na koje smo svi dugo čekali.

Naime prilikom istraživanja koje smo sprovodili o slovačkoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini došli smo do neverovatnog otkrića koje će svima nama dati temu za razmišljanje. O čemu se ovde zapravo radi? Stvar je uistinu vrlo prosta.

Prilikom obradjivanje jedne od naših tema ovog projekta, konkretno reč je o temi koja se tiče narodne nošnje Slovaka, došli smo do odredjenih informacija i fotografija koje otkrivaju možda i previše. Otkrili smo da je narodna nošnja koja je bila predvidjena za mladu pored haljine koja se sastojala od nekoliko slojeva obavezno uključivala i posebni venac tj. kapu na glavi mlade ukrašen cvećem koji je ona nekada nosila za vreme venčanja i koji je simbolično označavao promenu njenog društvenog statusa.

Danas je ovaj venac moguće videti gotovo jedino na fotografijama, budući da se slovačke mlade više ne ukrašavaju ovim detaljem. Ukoliko ga nose, onda je on najčešće iznajmljen i to samo za svadbeno fotografisanje. Nekada se nasleđivao po ženskoj liniji i bio prava porodična dragocenost, a mogao je da teži i po nekoliko kilograma. Pogledajte fotografiju pa sami procenite jesu li savremene mlade iskopirale foru naših vojvodjanskih slovakinja ili je svaka sličnost sa stvarnim likovima i dogadjajima slučajna.

Što se tiče ostale narodne nošnje Slovaka ona je oduvek bila simbol tradicije, određivala je ekonomski status, bračni status, starost. Za svako slovačko mesto ili kraj vezivala se i specifična nošnja. Ta specifičnost ogledala se u korišćenju određenih krojeva, tkanina, ornamenata, u bogastvu kolorita, kao i u propratnim ukrasnim detaljima i nakitu.

Slovačka narodna nošnja spada u panonski tip nošnje, koju karakteriše dvodelna, pojasna odeća. Kod žena to podrazumeva nošenje nabranh sukanja koje se nose u slojevima i nabrane bluze, pončo kroja, na koje se nosila svilena marama i prsluk. Kod muškaraca je to nošenje širokih gaća umesto pantalona i široke košulje. U 20. veku gornji delovi odeće su prošli kroz nekoliko faza i vremenom su zamenjeni savremenijim delovima odeće. Od tridesetih godina do sedamdesetih godina 20. veka dolazi do postepene dekadencije nošnje ali i do procesa potpunog napuštanja nošenja nošnje i prihvatanja konfekcije, posebno kod muškaraca.

Danas je slovačka nošnja zamenjena nacionalnim kostimom, koji mlađe generacije Slovakinja i Slovaka nose u određenim prigodnim prilikama (svadbe, Slovačke narodne svečanosti, folklorne smotre).

Iako čini jedistvenu celinu, nošnja Slovaka u Vojvodini može se podeliti u tri tipa. Razlike su neznatne ali su prisutne u nošnji Slovaka iz Bačke, Srema i Banata. Tako se razlikuju bački, banatski i sremski tip nošnje. U svakoj od ovih grupa postoje i podvarijante koje u najmanju ruku zaista izgledaju božanstveno.

Autor: explorenovisad.rs