Ukras Novog Sada

share on:

Jedan on najupečatljivijih i svakako najlepsih simbola našeg grada nesumnjivo jeste čuvena Sinanoga. Izgrađena još 1909. godine, ova gradjevina osim što dominira centrom grada i svakog prolaznika oduševljava svojom lepotom  predstavlja i važan podsetnik multikulturalnosti i raznovrsnosti grada Novog Sada. Stoga peti po redu članak o Jevrejskoj nacionalnoj zajednici, u okviru projekta Multikul, posvećujemo upravo ovom simbolu Jevrejskog naroda i našeg  grada.

Novosadska sinagoga jedna je od četiri sinagoge koje postoje  danas u Srbiji, a peta koja je izgrađena u istoriji grada Novog Sada. Jevrejska sinagoga se nalazi u uilici Jevrejska 11 i izgrađena je prema projektu peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna, a danas  predstavlja arhitektonsku celinu zajedno sa bivšom Jevrejskom školom (danas srednja baletska škola) i sa crkvenom Jevrejskom opštinom. Odluku za izgradnju donela je Jevrejska opština 1904. Godine, a sama zgrada sinagoge predstavlja spoj različitih arhitektonskih stilova i uticaja. Veoma podseća na segedinsku, ali ima mnogo manje ornamenata na fasadi. Natpis na ulazu u sinagogu glasi: „Neka ova kuća bude molitveni dom za sve narode“ (Knjiga proroka Isaje 56:7).

U sinagogi su u doba okupacije zatvarani novosadski jevreji, a nakon toga bili deportovani u koncentracione logore. Danas sinagoga služi za održavanje koncerata klasične muzike i predstava zbog svoje fantastične akustičnosti i po tome je naširoko poznata.

Autor: explorenovisad.rs