Konsultacije sa predstavnicima Evropske komisije

share on:

U utorak, petog aprila, održane su prve konferencijske konsultacije predstavnika Evropske komisije i Panela nezavisnih stručnjaka zaduženih za evaluaciju projekata Evropske prestonice kulture sa gradovima kandidatima za 2021. godinu. Projekat Novi Sad 2021 predstavljao je Vuk Radulović, menadžer za međunarodne odnose, dok je Herceg Novi predstavljala Nataša Martić, savetnica gradonačelnika za kulturu i turizam. Sastanak je održan sa ciljem razjašnjenja smernica i komentara evaluacionog Panela nezavisnih stručnjaka i tehničkih detalja, a radi efikasnije i bolje pripreme kandidata za izradu finalnog aplikacionog formulara.

Predstavnici projekata su tako dobili mogućnost da, u direktnoj komunikaciji sa predsedavajućim Panela, gospodinomStivom Grinom, dobiju informacije koje su neophodne za detaljnu analizu preporuka Panela, a što je još važnije za bolju pripremu gradova za kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture. Kako je najavljeno iz Evropske komisije, reč je o prvim konsultacijama u nizu, a u narednim nedeljama biće organizovano još nekoliko sličnih, koje bi trebale umnogome pomoći pripremi uspešnih i kvalitetnih aplikacionih prijava kandidata. Podsetimo da je 2021. godine, po prvi put, odlukom Komisije ustanovljena mogućnost izbora Evropske prestonice kulture iz države nečlanice EU iz redova kandidata ili potencijalnih kandidata.