Međunarodna konferencija ,,Neutralno’’ u maju u Novom Sadu

share on:

Ovog maja Novi Sad će postati domaćin međunarodnog događaja „Neutralno“, konferencije zamišljene kao prostor za dijalog o novim kulturnim prostorima. Ideja je da Novi Sad 9. i 10. maja okupi sve zainteresovane aktere u kulturi i kreativnim industrijama iz regiona  i predstavi različite prakse u Evropi i regionu o održivosti kulturnih prostora.

Ključna pitanja koja „Neutralno“ postavlja:

Kako su kulturni prostori uspeli da prilagode svoje društvene i obrazovne uloge zahtevima za ekonomskom samoodrživošću?

Da li su i na koji način uspeli da zadrže nezavisnu ulogu u odnosu na zvaničnu državnu kulturnu politiku i ideologiju i time (p)ostanu ključni element razvoja zajednice i društva?

Na konferenciji učestvuju komenadžeri nekih od najuspešnijih kulturnih prostora iz Nemačke, Austrije, Francuske, Švedske, Italije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Kroz 4 panela i 2 radionice učesnici/-ce će se upoznati sa različitim pristupima i modelima u upravljanju i održivosti prostora za kulturu.

Svi zainteresovani mogu  da se prijave za učešće na konferenciji putem linka.

Učešće na konferenciji je besplatno. Prijava je obavezna. 

Ukupan broj učesnika konferencije, koje ćemo odabrati selekcijom pristiglih prijava, je 120. Odabrani učesnici biće kontaktirani najkasnije do 1. maja.

Radni jezik konferencije je engleski, a radionice će biti vođene na srpskom.

Autor: explorenovisad.rs