Započeta izrada Strategije razvoja kulture kao važan deo kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021.

share on:

Aktivnosti na izradi Strategije razvoja kulture grada Novog Sada, kao nezaobilaznog dela kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021, predstavljen je danas u Svečanoj sali Gradske kuće.

Strategija je važno polazište za proces kandidature jer će oblikovati suštinski važne delove finalne aplikacije kojom će se Novi Sad takmičiti za prestižnu titulu, ali će isto tako odrediti i dalji razvoj kulture i posle 2021. godine. Prema rečima Vanje Vučenovića, člana Gradskog veća za kulturu: ,,Strategija se radi na period  od deset godina, od 2016. do 2026. godine, i podrazumeva participaciju celokupne javnosti, pre svega kulturne, u njenom donošenju. Taj dokument će nam bitno olakšati vođenje kulture u Gradu i izražavaće stav većine u kulturnoj javnosti“.

DSC_5534ps-768x513

Vanja Vučenović, član Gradskog veća za kulturu Grada Novog Sada

Prema rečima Nemanje Milenkovića, Predsednika Organizacionog odbora Novi Sad 2021, strategija jeste jedna od značajnih segmenta kandidature, isto tako kao i podrška svih nivoa vlasti, kako u suštinskom, tako i u finasijskom smislu, kao i partnera na ovom projektu. „Ključne zahteve Evropske komisije smo, u kratkom vremenskom roku rešili. Započet je proces donošenja Strategije, obezbedili smo podršku Vlade na čelu sa premijerom, koja je kandidaturu Grada podržala kao nacionalni projekat, dobili smo podršku Ministarstva kulture i Misije Srbije pri Evropskoj uniji, kao i brojnih gradova koji su bili nosioci te titule“.

On je takođe istakao da pristup kandidaturi ne treba da bude „sve ili ništa“. „Cilj kandidature nije da odgovori na sve izazove sa kojima se nosi neki grad, pa tako i Novi Sad, već da omogući napredak u onim delovima koji budu postavljeni kao ciljevi u strategiji, pa time i u finalnoj aplikaciji sa kojom će se Novi Sad takmičiti za Evropsku prestonicu kulture“. zaključio je Milenković.

DSC_5566ps-768x545

Nemanja Milenković, Predsednik Organizacionog odbora Novi Sad 2021

Goran Tomka, član istraživačkog tima koji radi na kreiranju Strategije razvoja kulture Grada Novog Sada, ocenio je da kulturna politika u Srbiji mora da se menja po ugledu na razvijene zemlje u kojima je ona zasnovana na činjenicama, problemski nastrojena i predstavlja značajan termin društvenog razvoja: ,,Istraživanje smo započeli na samom početku godine, i anketa obuhvata 600 građana, ustanove kulture i ciljne organizacije, ali i Upravu za kulturu. Nastojimo da početkom aprila imamo preliminarne rezultate istraživanja što će biti prva dijagnostika stanja u kulturi, a nakon toga moramo videti kako da se uočeni problemi reše. Na seriji radionica pokušaćemo da zajednički dođemo do najboljih modela – rekao je Tomka. On je takođe naglasio da donošenje Strategije neće biti kraj, već  će njena primena biti od suštinskog značaja, a u tom procesu očekuje učešće svih relevantnih činilaca kulture. Tomka je takođe uputio javnost na sajt bazakulture.rs gde se može pristupiti svim informacijama o istraživanju, dati sugestija, ali i ispuniti upitnik za građane, što je već samoinicijativno učinilo 150 Novosađana.

DSC_5608ps-768x529

Goran Tomka, član istraživačkog tima koji radi na kreiranju Kulturne strategije Grada Novog Sada