Facebook uvodi ‘mape katastrofe’

share on:

Mape će pomoći humanitarnim organizacijama u reakciji tokom kriznih situacija.

U nastojanju da se premosti jaz između što bržeg dobijanja ključnih informacija tokom krize i odgovarajuće reakcije, Facebook je najavio lansiranje takozvanih mapa katastrofe, javlja Digital Trends.

Kompanija se udružila s brojnim organizacijama, kao što su UNICEF i međunarodna Federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, kako bi prikuplia korisne povratne informacije i podatke.

Mape katastrofe su zamišljene kao vizuelno pomagalo humanitarnim organizacijama tokom vanrednog stanja.

Podaci koji se koriste u stvaranju mape dok se odvija katastrofa dijele se u redovnim intervalima, ne u stvarnom vremenu, ali približno tome.

Tri sekcije

Praćenje ovih informacija može potencijalno pomoći u boljem pronalaženju mjesta gdje je najpotrebnije dostaviti ključne resurse – vodu i hranu, praćenju kretanja ljudi koji traže sklonište te pronaleženju zakrčenjih područja koja treba izbjeći kako bi se prije stiglo do cilja.

Podaci za ove mape se prikupljaju kroz lokacijske servise na Facebook aplikacije.

Ukoliko se pojedinac nađe u području katastrofe, humanitarne organizacije će imati pristup informacijama.

Mape katastrofe su podijeljene u tri sekcije, kako bi se pomoglo u što boljem i bržem odzivu: mapa gustoće lokacije, koja pokazuje gdje su ljudi locirani prije, tokom i nakon katastrofe; mapa kretanja, koja prati premještanja ljudi tokom nekoliko sati; Safety Chek mapa, koja pomažu u identifikacij područja koja nisu zahvaćena katastrofom i gdje ljudi mogu prijaviti da je s njima sve u redu.

Izvor: aljazeera.net