U Srbiji živi oko 30.000 “modernih robova”

share on:

U modernom ropstvu u Srbiji živi oko 30.000 ljudi, procena je Globalnog indeksa ropstva.

Moderno ropstvo podrazumeva prinudni rad, trafiking, prisilne brakove. Tako u modernom ropstvu u svetu živi više od 40 miliona ljudi, na prinudnom radu je oko 25 miliona, a više od 15 miliona je u prisilnom braku. Kako pokazuju podaci Fondacije “Walk Free”, od 40 miliona modernih robova, čak 71 odsto su žene.

Indeks je napravljen od niza parametara koji pokazuju podatke o populaciji, bruto domaćem proizvodu, procenjenom broju ljudi koji žive u modernom ropstvu, koliko ljudi na populaciji od 1.000 živi u modernom ropstvu, kao i izloženost ropstvu, ali i odgovoru vlada na postojeće rizike.

Ukoliko se pogledaju republike nekadašnje Jugoslavije, u Srbiji živi najviše ljudi u modernom ropstvu, njih 30.000. Srbija se na listi od 167 zemalja nalazi na 101. mestu, a procena je da na 1.000 ljudi postoji 3.34 njih koji žive u uslovima modernog ropstva.

S druge strane, kada je reč o akcijama vlade kojima se preventivno odgovara na moderno ropstvo, Srbija je dobila ocenu BBB. To znači da postoje politike kojima bi se odgovorilo na oblike ropstva, kao i da se pruža podrška žrtvama, postoji i odgovor pravosuđa. Međutim, postoji i mogućnost da pojedine državne politike i prakse budu inkriminisane, što žrtve može da dovede u nepovoljan položaj.

Najmanje ljudi u modernom ropstvu živi u Crnoj Gori, njih 4.000. Posle Crne Gore dolazi Slovenija u kojoj, kako se navodi na Globalnom indeksu ropstva, postoji oko 5.000 ljudi koji žive u ovim uslovima. Slovenija je ujedno i najbolje rangirana zemlja na prostoru nekadašnje Jugoslavije, s obzirom na to da se nalazi na 127. mestu liste prisutnosti modernog ropstva u državi.

Lošije od Srbije rangirane su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Makedonija. Najlošije stanje je u Makedoniji koja se nalazi na 25. mestu Globalnog indeksa ropstva. Kako se navodi, u Makedoniji postoji 18.000 ljudi koji žive u uslovima modernog ropstva, odnosno, na populaciji od 1.000 njih 8.66 su robovi.

Vrednost robe za koju postoji rizik da potiče od modernih robova, a koja odlazi u najrazvijenije zemlje sveta (G20), meri se stotinama milijardi dolara. Najčešći proizvodi sa ovim rizikom su laptopi, kompjuteri, mobilni telefoni, odeća, riba, kakao i šećerna trska.

Najviše ljudi u modernom ropstvu živi u Aziji i Africi.

Izvor: 021.rs