Kulturna strategija donosi nove prakse u javnoj politici

share on:

Inostrani savetnik projekta „Novi Sad 2021” Petr Šimon učestvovao je, poslednjih dana janaura u Budimpešti, na konferenciji „Beyond the Obvious / Europe, quo vadis?“ u organizaciji Culture Action Europe, najveće krovne organizacije podržane od EU institucija, koja predstavlja sektor kulture na evropskom nivou, mesto za razmenu ideja i promociju kulture kao osnovnog ljudskog prava u cilju poboljšanja društva i svakodnevnog života.

Jedan od panela konferencije bio je i okrugli sto pod nazivom „Naredni izazovi za Evropske prestonice kulture“ na kojem je moderator bio g. Chriss Torch, osnivač nezavisne produkcijske grupe „Interkult“, sa sedištem u Stokholmu, i umetnički direktor projekta „Temišvar 2021 – Evropska prestonica kulture“. Panel su obeležili živa diskusija i razmena mišljenja o kulturnim strategijama u evropskim prestonicama kulture sa željom da se pronađu preklapanja između apliakcionih knjiga prilikom konkurisanja za titulu Evropska prestonica kulture, tzv bid book-a i postojećih gradskih kulturnih strategija.

Kako je istaknuto, kulturna strategija, koja je postala obavezni deo ponude aplikacione knjige za titulu EPK, donosi, vrlo često, nove prakse u javnoj politici, aktivira participativni proces i građanima pruža mogućnost da postanu aktivni akteri promena.

Tokom konferencije istaknuto je da postoje brojni izazovi sa kojima se susreću Evropske prestonice kulture, a među njima su najvažniji da kultura postaje relevantna tema javnog diskursa a ne samo „šlag na torti“, prevazići prepreke na koje nailazi kulturna participacija i neravnopravan pristup svih kulturnih činilaca, veća demokratičnost i transparentnost, kao i promena načina razmišljanja, uspostavljanje saradnje a ne konkurencije u oblasti kulture i društvenim aktivnostima. Sa druge strane, kao najveća pretnja sa kojom se danas sreću Evropske prestonice kulture izdvojena su različita očekivanja, kako direktnih tako i indirektnih učesnika u projektu, kao i samih građana.

Kao potencijalna opasnost navedena je i sve veća „festivalizacija“ projekta Evropske prestonice kulture, odnosno rekonfiguracija tradicionalnog obrasca kulture i kulturnih događaja. Takođe, zaključeno je i da su uočene opasnosti kao što su održivost projekta, birokaratija, odnosno sporost administracije i izbegavanje demokratskih principa kako bi se ubrazo proces.

Ovom prilikom želimo da naglasimo da je tim „Novi Sad 2021″ koji je pripremio projekat kojim je konkurisano za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, iz kojeg je nastala Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestnica kulture“ koja koordinira realizacijom ovog veoma značajnog projekta od prvog dana insistirao na participativnosti, demokratičnosti i transparentnosti. Posebno je značajno da je aplikaciona knjiga za EPK 2021 u potpunosti kompatibilna sa Strategijom kulturnog razvoja Grada Novog Sada, koja je, između ostalog, usvojena upravo u toku konkurisanja za tu prestižnu evropsku titulu.

Izvor: novisad2021.rs